нструкция

Display:

Комплектът за ДНК на кръвта на SCI използва технология за изолиране на геномна и митохондриална ДНК от гореспоменатия изходен материал. Комплектът работи със селективните свойства на свързване на мембрана на основата на силициев диоксид и е предназначен за едновременна обработка на множество проби. ДНК се свързва след стъпка на лизис към мембраната със силициев диоксид, докато замърсители като мощни инхибитори и протеини преминават , оставяйки чиста ДНК. ДНК може да се елуира или в елуиращия буфер (EL), осигурен с комплекта, или вода I тип.