Упътване за SCI Blood DNA kомплект

Упътване за SCI Blood DNA kомплект

Комплектът за ДНК на кръвта на SCI използва технология за изолиране на геномна и митохондриална ДНК от гореспоменатия изходен материал. Комплектът работи със селективните свойства на свързване на мембрана на основата на силициев диоксид и е предназначен за едновременна обработка на множество проби. ДНК се свързва след стъпка на лизис към мембраната със силициев диоксид, докато замърсители като мощни инхибитори и протеини преминават , оставяйки чиста ДНК. ДНК може да се елуира или в елуиращия буфер (EL), осигурен с комплекта, или вода I тип.

File Name: brochurebulgarian.pdf
File Size:236.37 KB
File Type:application/pdf
Hits:1897 Hits
Created Date: 11-11-2019
Last Updated Date: 11-11-2019